Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

PALEXIA - REMIFENTANIL/TEVA - FENTANYL LAVIPHARM

- Γνωστοποίηση ΦΕΚ

Α.Π.: ΔΥΓ3γ/οικ.4882, 13.1.2012
Σχετ.
1. Η υπ' αριθμ. ΔΥΓ3γ/65665/13.12.2011 Υπουργική Απόφαση
2. Τα άρθρα 15 και 120 του Π.Δ. 95/2000, ΦΕΚ 76/Α/10.3.2000 "Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας"

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 3114/Β/30.12.2011 δημοσιεύτηκε η ανωτέρω (1) σχετική Υπουργική Απόφαση, περί υπαγωγής των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων Palexia 50mg, 75mg, 100 mg και Palexia Retard 50mg, 100mg, 150mg, 200mg, 250 mg στον Πίνακα Γ' των διατάξεων του Ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών.


Γνωστοποίηση ΦΕΚ
Α.Π.: ΔΥΓ3γ/οικ.4894, 13.1.2012
Σχετ.
1. Η υπ' αριθμ. ΔΥΓ3γ/65665/13.12.2011 Υπουργική Απόφαση
2. Τα άρθρα 15 και 120 του Π.Δ. 95/2000, ΦΕΚ 76/Α/10.3.2000 "Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας"

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 3114/Β/30.12.2011 δημοσιεύτηκε η ανωτέρω (1) σχετική Υπουργική Απόφαση, περί υπαγωγής των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων Remifentanil/Teva PD.CSO.J.F 1mg, 2mg, 5mg στον Πίνακα Γ' των διατάξεων του Ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών.

Γνωστοποίηση ΦΕΚ
Α.Π.: ΔΥΓ3γ/οικ.7294, 19.1.2012
Σχετ.
1. Η υπ' αριθμ. ΔΥΓ3γ/65665/13.12.2011 Υπουργική Απόφαση
2. Τα άρθρα 15 και 120 του Π.Δ. 95/2000, ΦΕΚ 76/Α/10.3.2000 "Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας"

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 3114/Β/30.12.2011 δημοσιεύτηκε η ανωτέρω (1) σχετική Υπουργική Απόφαση, περί υπαγωγής των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων Fentanyl Lavipharm 25μg/h, 50μg/h, 75μg/h και 100μg/h στον Πίνακα Γ' των διατάξεων του Ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών.

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

ΙΚΑ: ΥΠΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3459/06 ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Ημερομηνία 11/08/2011
Αρ. Πρωτ. Π66/281

ΣΧΕΤΙΚΑ:
1) α)Έγγραφο του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3γ/οικ.51132/5-05-2011
β) Έγγραφο του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με αριθμ. πρωτ.Φ.41142/12262/1492/25.05.2011
2) Έγγραφο του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3γ/οικ.65265/01-06-2011
3) Έγγραφο του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3γ/οικ.67808/10-06-2011
4) Έγγραφο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με αριθμ. πρωτ. Φ.41142/9648/1186/18.04.2011
5) α)Έγγραφο του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3γ/οικ.51133/5-05-2011
β) Έγγραφο του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με αριθμ. πρωτ.Φ.41142/12262/1492/25.05.2011
6) Έγγραφο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με αριθμ. πρωτ. Φ.41142/5204/421/10.03.2011

α) Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό 1(α,β) σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 695/Β/29-04-2011 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ.33339/23-03-2011 Υπουργική Απόφαση που αφορά στην υπαγωγή του φαρμακευτικού προϊόντος:

· Hypnonorm, (δισκία 10mg/tab με δραστική ουσία Zolpidem Hemitartrate), στον Πίνακα Δ΄ του ν.3459/2006 περί ναρκωτικών.

β) Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό 2 σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 1040/Β/27-05-2011 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ.47477/27-04-2011 Υπουργική Απόφαση που αφορά στην υπαγωγή του φαρμακευτικού προϊόντος:

· Fentanyl Pfizer 25μg/h, 50μg/h, 75μg/h και 100μg/h (διαδερμικά έμπλαστρα) στον Πίνακα Γ΄ του ν.3459/2006 περί ναρκωτικών
Η ΜΗΔ του ανωτέρω σκευάσματος ορίζεται στα 300μg/hr.Τα ανωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα δύνανται με ευθύνη του γιατρού να χορηγούνται με Ειδική Συνταγή Ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών.

γ) Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό 3 σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 1105/Β/03-06-2011 δημοσιεύτηκαν οι:
- η υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ.61549/30-05-2011 Υπουργική Απόφαση που αφορά στην υπαγωγή του φαρμακευτικού προϊόντος:

· Remifentanil/Generics P.D.CSO.J.F 1mg, 2mg, 5mg, στον Πίνακα Γ΄ του ν.3459/2006 περί ναρκωτικών.

- η υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ.48299/30-05-2011 Υπουργική Απόφαση που αφορά στην υπαγωγή του φαρμακευτικού προϊόντος:

· Pharmacy Cold and Flu Night Capsules στον Πίνακα ΓΣ΄ του ν.3459/2006 περί ναρκωτικών.

δ) Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό 4 σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 475/Β/28-03-2011 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ.33401/23-03-2011 Υπουργική Απόφαση που αφορά στην υπαγωγή του φαρμακευτικού προϊόντος:

· Remifentanil/Kabi 1mg, 2mg, 5mg,(κόνις για Παρασκευή ενέσιμου διαλύματος ή διαλύματος για έγχυση 1mg/vial, 2mg/vial, 5mg/vial) στον Πίνακα Γ΄ του ν.3459/2006 περί ναρκωτικών.

ε) Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό 5(α, β) σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 695/Β/29-04-2011 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ.33402/23-03-2011 Υπουργική Απόφαση που αφορά στην υπαγωγή του φαρμακευτικού προϊόντος:

· Lafene Transdermal Patches 25μg/h, 50μg/h, 75μg/h και 100μg/h, στον Πίνακα Γ΄ του ν.3459/2006 περί ναρκωτικών.
Η ΜΗΔ του ανωτέρω σκευάσματος ορίζεται στα 300μg/hr.Τα ανωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα δύνανται με ευθύνη του γιατρού να χορηγούνται με Ειδική Συνταγή Ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών.

ζ) Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό 6 σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 271/Β/18-02-2011 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ.3566/11-01-2011 Υπουργική Απόφαση που αφορά στην υπαγωγή της ουσίας:

· Mephedrone στον Πίνακα Α΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3459/2006 περί ναρκωτικών.

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Σας γνωστοποιούμε ότι, στο ΦΕΚ 1105/Β/03-06-2011 δημοσιεύτηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση, περί υπαγωγής του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος Pharmacy Cold and Flu Night Capsules στην Κατηγορία ΓΣ' του ν.3459/2006 περί ναρκωτικών.

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

1. Σας γνωστοποιούμε ότι, στο ΦΕΚ 1040/Β/27-05-2011 δημοσιεύτηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση, περί υπαγωγής των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων Fentanyl Pfizer (διαδερμικά έμπλαστρα με δραστική ουσία Fentanyl) 25μg/h, 50μg/h, 75μg/h και 100μg/h στον Πίνακα Γ' του ν.3459/2006 περί ναρκωτικών.

2. Σας γνωστοποιούμε ότι, στο ΦΕΚ 1105/Β/03-06-2011 δημοσιεύτηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση, περί υπαγωγής των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων Remifentanil / Generics PD.CSO.J.F. 1mg, 2mg, 5mg στον Πίνακα Γ' του ν.3459/2006 περί ναρκωτικών.

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

ΕΠΑΝΑΚΟΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥΓ3γ/οικ. 47476, 27.4.2011

Επανακαθορίζονται τιμές πώλησης φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 1/8.2.2011 γνωμοδότησης της Επιτροπής Ναρκωτικών, ως εξής:

1. Φύσιγγες υδροχλωρικής πεθιδίνης 0,100 γρ. προς πενήντα πέντε λεπτά η φύσιγγα (0,55€/φύσιγγα)
2. Φύσιγγες υδροχλωρικής πεθιδίνης 0,050 γρ. προς σαράντα λεπτά η φύσιγγα (0,40€/φύσιγγα)
3. Φύσιγγες υδροχλωρικής μορφίνης 0,010 γρ. προς τριάντα λεπτά η φύσιγγα (0,30€/φύσιγγα)
4. Φύσιγγες υδροχλωρικής μορφίνης 0,015 γρ. προς είκοσι τρία λεπτά η φύσιγγα (0,23€/φύσιγγα)
5. Σκόνη υδροχλωρικής κοκαΐνης προς δεκατρία ευρώ και σαράντα λεπτά το γραμμάριο (13,40€/γραμμάριο)
6. Σκόνη υδροχλωρικής μορφίνης προς δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά το γραμμάριο (2,80€/γραμμάριο)
7. Σκόνη υδροχλωρικής πεθιδίνης προς ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά το γραμμάριο (1,70€/γραμμάριο)
8. Σκόνη οπίου προς δύο ευρώ και σαράντα λεπτά το γραμμάριο (2,40€/γραμμάριο)

Οι ανωτέρω τιμές πώλησης, πέραν της τιμής για τις φύσιγγες υδροχλωρικής πεθιδίνης 0,100 γρ., έχουν οριστεί με την αριθμ. ΔΥΓ3γ/133210/23.12.2044 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1967/ Τ.Β.΄/ 31.12.2004).

Οι προαναφερόμενες τιμές των φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών επιβαρύνονται με τον ισχύοντα ΦΠΑ.

Με την ισχύ της παρούσας απόφασης, η οποία αρχίζει δέκα ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καταργείται η υπ’ αριθμόν ΔΥΓ3γ/οικ. 133210/23.12.2004 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1967/ Τ.Β.΄/ 31.12.2004).

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Για την χορήγηση τους απαιτείται συνταγή σε διπλή κόκκινη διαγράμμιση και θεωρημένη από τη Νομαρχία (στρογγυλή σφραγίδα Νομαρχίας).

ΜΟΡΦΙΝΗ: Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 3amp (μέγιστη ημερήσια δόση).
ΠΕΘΙΔΙΝΗ: Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 3amp των 100 mg ή 5 των 50 (μέγιστη ημερήσια δόση).
ΚΩΔΕΙΝΗ TABL: Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 15 TABL (μέγιστη δόση).
MORFICONTIN: Χορηγείται μόνο μετά από απόφαση της Νομαρχίας με την προσκόμιση διατακτικής στο όνομα του φαρμακοποιού.
DOLCONTIN TABL (10X 60mg): Χορηγείται μέχρι δύο κουτιά ανά συνταγή (δόση για 5 ημέρες).
DUROGESIC: (αυτοκόλλητο σύστημα για διαδερμική χορήγηση)
α) Ορίζεται ως μέγιστη ημερήσια δόση τα 300 μg/hr.
β) Δύναται με ευθύνη του γιατρού να χορηγείται με ει¬δική συνταγή Ναρκωτικών (δίγραμμη) σε ποσότητα μέ¬χρι 300 μg/hr (που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση) για θεραπεία 15 ημερών, και για όσες φορές χρειαστεί ανά δεκαπενθήμερο. Σε περίπτωση που η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρ¬κεί (σε περίπτωση καρκινοπαθούς), θα πρέπει να χο¬ρηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, κατόπιν αδείας της Διευθύνσεως Υγείας της οικείας Νομαρχίας.
Παραδείγματα συνταγογράφησης*
DUROGESIC 300μg/hr
DUROCESIC 100μg/hr Bt 2 + DUROGESIC 50 μg/hr Bt 2 ή DUROCESIC 100 μg/hr Bt 3
DUROGESIC 250 μg/hr
DUROGESIC 100 μg/hr Bt 2 + DUROGESIC 50 μg/hr Bt1
DUROGESIC 100 μg/hrBt1
DUROGESIC 100 μg/hr Bt 1 ή DUROGESIC 50 μg/hr Bt 2 ή DUROGESIC 25 μg/hr Bt 4 ή
DUROGESIC 75 μg/hr Bt 1 + DUROGESIC 25 μg/hr Bt
Η κάθε συνταγή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε 15 ημέρες.
ROMIDON TABL: Μόνο ένα κουτί σε κάθε συνταγή.
ROMIDON AMP: Μόνο μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή.
ZIDERON AMP: Μόνο μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή. Σε περίπτωση που στη συνταγή με durogesic αναγρά¬φεται και άλλο φάρμακο του Ν.1729/87, τότε οπωσδήποτε χορηγείται μετά από απόφαση της Νομαρχίας. Σε περίπτωση, επίσης, παρατεταμένης και συνεχιζόμεvnς Θεραπείας με άλλα φάρμακα του Ν. 1729/87 τότε χρειάζεται ερώτημα στην Νομαρχία.

Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν.1729/87 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ
TAVOR, LEXOTANIL, LIBRAX, DORM. STILNOX, IMOVANE, SONATA κ.λ.π.
Τα ανωτέρω φάρμακα του Πίνακα Δ του Ν.1729/87 (εκτός των κωδεϊνούχων) χορηγούνται με συνταγή με μονή κόκκινη γραμμή και αριθμημένη, χωρίς να χρειάζεται σφραγίδα της Νομαρχίας ή του ΙΚΑ (σε περίπτωση που η συνταγή είναι του ΙΚΑ) και σε οποιαδήποτε ποσότητα αναγράφει ο γιατρός π.χ. 1, 2, 3 ή 6 τεμάχια. Οι εν λόγω συνταγές σφραγίζονται με τη σφραγίδα του φαρμακείου, αριθμούνται κατά μήνα ή δίμηνο και φυλάσσονται στο φαρμακείο επί 3ετία σε φακέλους ή ντοσιέ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ. Σ. ΚΩΔΕΪΝΟΥΧΑ
LONARID, LONALGAL κ.λπ.
Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν κωδεΐνη χορηγούνται ως ακολούθως:
1)Με απλή ιατρική συνταγή, φυλασσόμενη επί διετία, μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 200mg.
2)Με συνταγή του Ν. 1729/1987 (μονόγραμμη - θεωρημένη από τη Νομαρχία), φυλασσόμενη επί τριετία, μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 400mg.
3)Με ειδική συνταγή ναρκωτικών (δίγραμμη - θεωρημένη από τη Νομαρχία), φυλασσόμενη επί τριετία, μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών όταν συνολικά η ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 400mg.
Κάθε άλλη απόφαση που ορίζει διαφορετικά τα προαναφερόμενα παύει να ισχύει.
Προσοχή: Παράβαση των ανωτέρω είναι παράβαση του Ν.1729/87, η οποία συνεπάγεται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Η στρογγυλή σφραγίδα του ΙΚΑ, σε συνταγές του ΙΚΑ, επέχει θέση σφραγίδας της Νομαρχίας. Ελέγχετε προσεκτικά συνταγές που εκδίδονται από Νοσοκομεία με κωδεϊνούχα. Οι συνταγές αυτές πρέπει να είναι με μονή κόκκινη διαγράμμιση και να έχουν θεώρηση από την Νομαρχία και μόνον. Με οποιαδήποτε άλλη σφραγίδα (του Νοσοκομείου π.χ.) οποιουδήποτε σχήματος, η συνταγή δεν εκτελείται διότι είναι παράνομη.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
Χορηγούνται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών (δίγραμμη) θεωρημένη από τη Νομαρχία, φυλασσόμενη για τρία χρόνια (σε συνεχιζόμενη θεραπεία με Νομαρχιακή Απόφαση).
Οι συνταγές αυτές αριθμούνται και περνιούνται στο συνταγολόγιο αυθημερόν.
Τα φάρμακα που περιέχουν την ουσία μεθυλοφαινιδάτη εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης Νομαρχιακής απόφασης (μέχρι στιγμής τα φάρμακα που περιέχουν αυτήν την ουσία έχουν τις εμπορικές ονομασίες: CONCERTA, METHYLOPHENIDATE, RUBIO, RITALIN).
Προσοχή: Βάσει της υπ' αριθμόν Υ6γ/1725/5.6.2001 αποφάσεως του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας προστέθηκαν στην κατηγορία Γ' τα ιδιοσκευάσματα IMALGENE, KETALAR και KETASET (μεταφέρθηκαν από τον πίνακα Δ' στον Γ')

ROMIDON
Σε μια συνταγή μπορούν να αναγραφούν έως 1 κουτί κάψουλες ή έως τρία κουτιά αμπούλες. Αυτή η συνταγή είναι για πενθήμερη θεραπεία. Δεν ισχύουν φωτοαντίγραφα για καμία από τις συνταγές με κωδεϊνούχα, ψυχοτρόπα και ναρκωτικά.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
Χορηγούνται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών (δίγραμμη), θεωρημένη από τη Νομαρχία, φυλασσόμενη για τρία χρόνια (σε συνεχιζόμενη θεραπεία με Νομαρχιακή Απόφαση). Οι συνταγές αυτές αριθμούνται και περνιούνται στο συνταγολόγιο αυθημερόν.

ΑΚΙΝΕΤΟΝ
Το ιδιοσκεύασμα ΑΚΙΝΕΤΟΝ, παρόλο που δεν ανήκει στον Ν.1729/87, για να χορηγηθεί χρειάζεται απλή συνταγή.

DECADURABOLIN
Χορηγείται με απλή φυλασσόμενη συνταγή, όπως ακριβώς αναγράφεται πάνω στο κουτί του.

NALOREX - NARCAN
Σύμφωνα με απόφαση του πρώην υπουργού Υγείας κ. Στεφανή (4.4.2003) και η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 448/14.4.2003 ΦΕΚ, τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν ανταγωνιστικές των οπιοειδών ουσίες χορηγούνται από τα φαρμακεία με ειδική «ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ». Η συνταγή αυτή είναι διπλότυπη και φέρει τα εξής στοιχεία: «ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» και αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση και τηλέφωνο του ιατρού που εκδίδει την συνταγή. Σε κάθε χορηγούμενη συνταγή, ο γιατρός πρέπει να αναγράφει ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό μητρώου ασφαλιστικού φορέα, αριθμό ταυτότητας του ασθενή, αιτιολογία, χρονολογία έκδοσης και θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τον ιατρό. Επίσης θα υπογράφεται από τον παραλήπτη των φαρμάκων, ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, και τέλος θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τον φαρμακοποιό. Τα ίδια στοιχεία θα αναγράφονται και στο στέλεχος. Οι συνταγές και τα στελέχη τους θα φυλάσσονται για τρία χρόνια.

ACTIQ (πεπιεσμένοι τροχίσκοι με ενσωματωμένο στοματικό εξάρτημα εφαρμογής)
Ανήκει στον πίνακα Γ του Ν.1729/87 και το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας έχει ορίσει ως μέγιστη ημερήσια δόση τα 6,4mg. Η δόση αυτή αντιστοιχεί σε 4 τροχίσκους των 1.600μg ημερησίου. Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ACTIQ δύναται να χορηγείται με ευθύνη του γιατρού, με ειδική συνταγή Ναρκωτικών, σε ποσότητα που αντιστοιχεί στην μέγιστη δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών.

Πώς καταχωρούνται:

Α) Όλες οι μονόγραμμες ή οι απλές συνταγές φυλάσσονται και αριθμούνται κατά μήνα ή κατά δίμηνο.
Β) Στο συνταγολόγιο αναγράφουμε αυθημερόν υποχρεωτικά όλες τις δίγραμμες συνταγές.